Arbeten utförda i Halland

Här presenterar vi några av de arbeten vi utfört. 

Fönsterbyte med nya fasadskivor och utfackningsväggar. ca 400 enheter.

Läs hela inlägget »

Byte av fönster och fönsterdörrar, 190 st enheter

Läs hela inlägget »

Grand Hotell, Hotellgatan 1
Leverans och montage av 170 st fönster och fönsterdörrar. Arbetet utfört år 2009

Läs hela inlägget »

Torsgatan 5
Leverans och montage av 15 st fönster och fönsterdörrar. Arbetet utfört år 2009

Läs hela inlägget »

HSB, Varberg

Brf Österhed, Östra vägen 67-69
Leverans och montage av 227 st fönster och fönsterdörrar. Arbetet utfört år 2007-2008

Läs hela inlägget »

Dommherregatan 4-6
Leverans och montage av 10 st fönster och fönsterdörrar. Arbetet utfört år 2008

Läs hela inlägget »

Köpmansgatan 14
Leverans och montage av 20 st fönster. Utfört år 2007

Läs hela inlägget »

Köpmansgatan 10
Leverans och montage av 14 st fönster. Utfört år 2007

Läs hela inlägget »

Falkenbergshus nr 7
Byte av 844 st fönster och fönsterdörrar år 2006

Läs hela inlägget »

HSB, Varberg

Brf Ginsten, Torsgränd
Fönsterentreprenad som utfördes under år 2005. Antalet enheter som åtgärdades var 825 st

Läs hela inlägget »

Bissmarksgatan 6
Stora fönster som byttes i tre etapper åren 1999, 2005.
Totalt monterades 85 st fönster och fönsterdörrar i putsfasad.

Läs hela inlägget »

Halmstadhus nr 8
Byte av ca 1000 st fönster- och dörrenheter i träfasad.
Färdigställt 2005.

Läs hela inlägget »

Falkenberghus nr 5, Vegagatan
Byte av fönster i 3 etapper.
År 1990 184 st.
År 2002 11 st.
År 2005 385 st.

Läs hela inlägget »

Falkenbergshus nr 3, Kv. Herdinnan, Viljansvägen
Fönsterbyte som gjorts i två etappar. 172 st år 1991 och 331 st år 2001. 10 st nya entrépartier i ek monterades under sommaren 2005.

Läs hela inlägget »

Halmstadhus nr 6
Fönsterbyte i skiftande i trä- och tegelfasader, totalt ca 530 enheter.
Entreprenaden utförd 2004. 

Läs hela inlägget »

Biet
1997 monterades 40 st fönster med ny struktur och fasad mellan fönstren. År 2004 monterades ytterliga 100 st enheter

Läs hela inlägget »

Linehed, Linehedesv Åttingstigen Slättvägen
Leverans och montage av 3280 st fönster och fönsterdörrar. Arbetet utfört år 2000-2003

Läs hela inlägget »

Brf Bikupan, Hvitfeldsgatan 3
Fönsterbyte som utfördes 2003. Objektet omfattade 500 st enheter

Läs hela inlägget »

Falkenbergshus nr 2, Kv Lampan
Byte av 271 st fönster år 2003.
Byte av 8 st entredörrar år 2003

Läs hela inlägget »

Brf Arrendatorn, Ängsvägen
Byte av 122 st fönster år 2003

Läs hela inlägget »