Arbeten utförda i Skåne

Här presenterar vi några av de arbeten vi utfört. 

2012

Fönster- och fönsterdörrsbyte, 1023 st enheter. Samtidigt gjordes plåtfasader mellan fönster 2 st kulörer samt byte av 28 st entréerpartier inklusive ny fasadbeklädnad i entréer.

Läs hela inlägget »