Arbeten utförda i Skåne

Här presenterar vi några av de arbeten vi utfört. 

1998 > 01

MKB, Malmö

Kv Passet 6, Lindgatan 12
Leverans och montage av 150 st fönster och fönsterdörrar. Arbetet utfört år 1998

Läs hela inlägget »