Arbeten utförda i Halland

Här presenterar vi några av de arbeten vi utfört. 

1997

Falkenbergshus nr 6, Kärrets väg
Fönsterbyte som utfördes i två etapper 1996-97.
Totalt 1857 st enheter.

Läs hela inlägget »