Eklandia fastighets AB, Göteborg

Hotell Allen, Parkgatan 10
Leverans och montage av 183 st fönster. Utfört år 2008.