Julvihus, Göteborg

Havsörnsgatan 4
Fönster- dörrmontage som utfördes 2001. Antalet enheter var 88 st.