Julvihus, Göteborg

Lilla Grevegårdsv
77 st fönster och 39 st entrépartier monterades och slutfördes år 2000.