Stadsbostäder, Malmö

Kv. Jämtland
Fönsterbyte med ljudkrav som utfördes år 1998. Även bröstningar under fönster på balkonger åtgärdades. Totalt 137 st enheter monterades.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter