Birkabo Förvaltnings AB, Göteborg

Birkagatan 55
Leverans och montage av 12 st fönster. Utfört år 1997.