Birkabo Förvaltning AB, Göteborg

Fastighet: Viktor Rydbergsgatan 30
Fönster- dörrbyte i denna fastighet utfördes år 1997. Totalt 198 st enheter monterades.