Birkabo Förvaltnings AB, Göteborg

Birkagatan 51
Leverans och montage av 116 st fönster. Utfört år 1996.